Mijn favorieten

Verkoopbegeleiding

De dienstverlening van Kooy Makelaars tijdens het verkooptraject is in grote lijnen onder te verdelen in onderstaande stappen:
  • Het verzamelen en beoordelen van de voor de verkoop benodigde juridische stukken, zoals bijvoorbeeld het eigendomsbewijs en eventuele splitsingsakten, etcetera;
  • Het maken van foto’s van de woning. Dit wordt vrijwel altijd door een professionele woningfotograaf verzorgd;
  • Het (laten) vervaardigen van een geschikte plattegrond voor plaatsing op funda en onze eigen website;
  • Het -in overleg- opstellen van een aanbiedingstekst voor plaatsing op o.a. het makelaars-uitwisselingssysteem, de funda-website en onze eigen website;
  • Het verzorgen van de bezichtigingen en het voeren van onderhandelingen met potentiële kopers. Hierbij wordt u natuurlijk geadviseerd, op welke wijze het beste omgegaan kan worden met eventuele voorstellen;
  • Bij Kooy Makelaars heeft u steeds slechts één rechtstreeks aanspreekpunt wanneer het om advies over bijvoorbeeld lopende onderhandelingen gaat. Afspraken voor bezichtigingen kunnen tevens door een binnendienstmedewerker worden doorgegeven. Dit gebeurt afhankelijk van uw voorkeur per e-mail en/of telefonisch;
  • Wanneer er een overeenstemming wordt bereikt met een koper, zullen wij een voorlopige koopovereenkomst opstellen, waarna wij zullen zorg dragen voor ondertekening hiervan. Ook zorgen wij ervoor dat de in de koopovereenkomst opgenomen termijnen (voor bijvoorbeeld het stellen van een bankgarantie of waarborgsom), worden bewaakt. Dit in samenspraak met het door de koper gekozen notariskantoor;
  • Het houden van een zogenaamde opleveringsinspectie, voorafgaand aan de eigendomsoverdracht bij de notaris rondt onze dienstverlening af.