Mijn favorieten

Aankoopbegeleiding

Kooy Makelaars AankoopbegeleidingStappenplan


Inventarisatie / intake
Voorafgaand aan het aankoopbegeleidingstraject kunt u desgewenst met de makelaar overleggen en aangeven wat uw wensen met betrekking tot een aan te kopen woning zoal zijn.

Tweede bezichtiging
Wanneer u een woning heeft bezichtigd welke aan uw wensen voldoet , neemt u contact met ons op, waarna in overleg met u en de verkoper of diens verkopende makelaar een datum voor de tweede bezichtiging wordt afgesproken.

Vervolgens wordt door ons wat vooronderzoek naar de woning verricht, zoals onder andere het opvragen van de kadastrale gegevens, het uitvoeren van een globale controle van het bestemmingsplan en het opvragen van relevante transactiegegevens van de betreffende woning en vergelijkbare woningen in de directe omgeving.

Tijdens de bezichtiging van de woning wordt u op zoveel mogelijk relevante zaken gewezen.
Wanneer er nog geen bouwtechnisch keuringsrapport van de woning aanwezig is, geven wij aan of wij u adviseren om dit alsnog op te laten stellen of niet.

Na afloop van de bezichtiging spreken we de woning nog even samen door. Dit kan, afhankelijk van de situatie en uw persoonlijke voorkeur en agenda, eventueel ook telefonisch op een later tijdstip plaatsvinden.


Onderhandelen
Binnen 1 of 2 werkdagen na de bezichtiging laten wij u weten, wat de woning naar onze mening waard is, en geven wij u een zogenaamd “biedadvies”, inclusief een aan te raden eerste bod.
Ook de onderhandelingsstrategie wordt met u doorgenomen en uiteraard wordt u steeds op de hoogte gehouden van de vorderingen.
Afhankelijk van uw voorkeur kan het bovenstaande zowel per e-mail als telefonisch gebeuren.


Koopakte
Wanneer de onderhandelingen gunstig zijn verlopen en u de woning heeft gekocht, zal er een koopakte moeten worden opgesteld. Alle onderling gemaakte afspraken worden hierin vastgelegd. De belangrijkste hiervan zijn de koopsom, de leverdatum, de ontbindende voorwaarden en de boete voor het niet nakomen van de gemaakte afspraken.
In de meeste gevallen zal de verkopende makelaar deze koopakte opstellen.
Om er zeker van te zijn dat alle gemaakte afspraken accuraat worden vastgelegd en dat uw belangen goed en compleet worden omschreven wordt deze koopakte nauwkeurig door ons nagelopen en waar nodig gecorrigeerd.


Taxatierapport
Als aankoopmakelaar mogen wij geen taxatierapport maken voor de financiering van de door u aangekochte woning, omdat wij immers betrokken zijn bij de aankoop van deze woning. Wel kunnen wij er voor zorgdragen, dat u een taxatierapport ontvangt van de woning die u heeft gekocht. Dit taxatierapport heeft u nodig voor de aanvraag van uw hypotheek. De kosten van het taxatierapport zijn niet begrepen in de kosten voor onze aankoopbegeleiding.

Notaris
Ook bij de notariële afwikkeling van de transactie wordt u door ons bijgestaan.
Ten eerste adviseren wij u bij het vinden van een goede en goedkope notaris. Deze notaris stelt op basis van de gegevens die wij aan de notaris ter beschikking hebben gesteld de leveringsakte op. Deze akte wordt door ons gecontroleerd alsmede de nota van afrekening. Deze notariële akte van levering wordt op de overeengekomen datum van eigendomsoverdracht door u, de notaris en/of de verkopende partij ondertekend.


Hypotheek
Wanneer u hier prijs op stelt, kunnen wij een vrijblijvend en onafhankelijk gesprek met een hypotheekadviseur voor u arrangeren.

Tarief
Wij hanteren een vast laag tarief voor genoemde full-service aankoopbegeleiding van € 1.500,- inclusief btw en alle bijkomende kosten.

Wanneer de onderhandelingen met betrekking tot de eerste woning niet tot een aankoop leiden, brengen wij u geen kosten in rekening wanneer u ons bij de volgende woning wederom voor de aankoopbegeleiding inschakelt. 
Als u ons niet langer als aankoopmakelaar wilt inschakelen of wanneer u geen tweede keuze heeft brengen wij u een bedrag van 
€ 175,- inclusief btw in rekening voor de werkzaamheden die zijn tot dan toe zijn verricht.

Mocht het zo zijn dat de eerste twee woningen allebei na onderhandelingen niet tot een aankoop leiden, dan brengen wij u bij elke volgende woning € 175,- inclusief btw extra in rekening.

Wanneer dus bijvoorbeeld bij de derde woning waarbij u ons heeft ingeschakeld voor aankoopbegeleiding, de onderhandeling leidt tot een aankooptransactie, brengen wij u als volgt in rekening: 1 x € 175,00 + € 1.500,00 = € 1.675,00 inclusief btw. 

Wat u verder moet weten


Algemene Voorwaarden
Op al onze dienstverlening zijn natuurlijk de Algemene Consumentenvoorwaarden van de NVM van toepassing.

Onderhandelen en bieden
Bij het uitbrengen van een bod moet u rekening houden met de kosten van alle gewenste en noodzakelijke aanpassingen en verbeteringen. In principe bent u aan uw (mondelinge of schriftelijke) bod gebonden. Zolang de verkoper echter nog niet op uw bod heeft gereageerd en u heeft geen termijn aan uw bod verbonden, dan kunt u het bod nog intrekken. Heeft de verkoper op uw bod gereageerd met een tegenbod, dan is daardoor uw bod vervallen. U hoeft uw oude bod niet te verhogen en u kunt dan ook afzien van de koop.

Drie dagen bedenktijd
De dag nádat u de overeenkomst (incl. handtekeningen) heeft gekregen, gaan de drie dagen bedenktijd in. Van de drie dagen moeten minimaal twee werkdagen zijn. Het aantal van drie dagen is een wettelijk minimum, u kunt gezamenlijk een langere bedenktijd afspreken.

nieuws.nvm.nl/~/media/NVMPortal/Downloads/Pr/Campagne/Wel%20mogelijk/Internet%20eerste%20huis/Websitebanner%20eerste%20huis%20500x296.ashx